КА

частица кван; ну-ка, друг гьан кван, дуст; дайте-ка сюда къала кван иниз.