КАВАЛЕР


1. кьуьл ийидай итим (дишегьлидихъ галаз кьуьл ийидай итим).
2. кавалер (1. дишегьли машгъулардай, адахъ галаз къекъведай, вахт акъуддай итим; дишегьлидин ашна итим.
2. са ордендин, тешкилатдин член тир ва гьадан лишан авай кас.
3. орден авай кас).