КАВАЛЕРИСТ


1. кавалерист, атлу аскер, балкIандал алай аскер.
2. хъсандиз балкIан гьалдайди; балкIандал алайди.