ОБА

кьведни; оба глаза кьве вилни; обеими руками кьве гъилелдини. ♦ глядеть (ва я смотреть) в оба дикъетдалди килигун, мукъаят хьун.