ОБВЕРНУТЬ

акьалжун (мес. ктабдал чар); алчукун; арушун.