РАБОТОРГОВЕЦ

лукIарин алишверишчи (лукIар маса къачуз гудай кас).