РАБОЧИЙ₀

рабочий (фяле).

Это слово в других словарях:

Русско-азербайджанский словарь

РАБОЧИЙ 1. fəhlə, əmələ; 2. əməkçi, zəhmətkeş; 3. işlək, işləyən; 4. iş подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan