САБЛЯ


1. тур; къилинж.
2. пер. атлу (балкандаллай) аскер.