ТАБАЧНЫЙ


1. туьтуьндин; тенбекдин; табачная фабрика туьтуьндин фабрик. 2. туьтуьндин; туьтуьндин рангунин, хъипи-шуьтруь; табачного цвета туьтуьндин ранг алай.