ФАЛАНГА₀

фаланга (
1. къадим замандин грекрин пияда. кьушундин са шумуд жергедикай сигъдиз дуьзмишнавай десте.
2. пер. дуьзгуьн, сигъ, сад-сада акIай жерге.
3. анат. тупIун кIараб).