ХАЛТУРНЫЙ

разг.: халтурная работа халтур кIвалах, гъилелай цIар гайи (усалдиз авур) кIвалах.