ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ

сов. и несов.
1. характеристика гун.
2. гьихьтинди ятIа лугьун; къалурун.

Это слово в других словарях:

Русско-азербайджанский словарь

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ xarakteristika vermək, xarakterizə etmək, səciyyəvi xüsusiyyətini göstərmək, təsvir etmək подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan