ХАРАКТЕРИСТИКА

характеристика (садан хесетар, лишанар, лайихлувилер ва кимивилер къалурзавай шикил, тариф).

Это слово в других словарях:

Русско-азербайджанский словарь

ХАРАКТЕРИСТИКА xarakteristika (1. bir şəxsin və ya bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin təsviri подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan