ЩАДИТЬ

несов.,
1. инсаф авун; регьим авун; не щадить врага! душмандиз инсаф ийимир!
2. инсаф авун, гьайиф атун; щадить здоровье ччандиз инсаф авун (ччан хуьн), ччан гьайиф атун.

Это слово в других словарях:

Русско-азербайджанский словарь

ЩАДИТЬ 1. aman vermək, rəhm etmək, bağışlamaq, rəhm gəlmək, yazığı gəlmək, taqsırından keçmək; 2. qorumaq, gözləmək, hifz etmək, muğayat olmaq, & подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan