Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «Ç» – 209
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ÇA ÇE ÇƏ ÇI Çİ ÇO ÇÖ ÇU ÇÜ
 

ÇADIR

çadır bax alaçıq

ÇADRA

ÇADRA (köhn.
подробнее

ÇADRALI

ÇADRALI (çadra ilə örtülmüş) Çadranın əleyhinə, yeni əlifbanın lehinə barmağını qaldırar, arvadı [Əliqulunun arvadı] həmişə çadralı (Qantəmir); ÇARŞABLI Məscid dolusu savadsız, çarşablı müsəlman qadınları hamısı oruc imişlər (C.Məmmədquluzadə).

ÇADRASIZ

ÇADRASIZ (çadra ilə bürünməyən) Zəhra çadrasız, qapıdan çıxıb hara isə yollandı (M.
подробнее

ÇAĞ

I ÇAĞ Kölgədə keçmişdir uşaqlıq çağım (S.Rüstəm); DÖVRAN Xoşbəxt bir dövranın övladıyıq biz (Ə.
подробнее

ÇAĞA

ÇAĞA (körpə uşaq) Gəlinlər, qocalar, qızlar, qarılar; Beşikdə çağalar, ömrü yarılar (S.
подробнее

ÇAĞDAŞ

çağdaş bax müasir

ÇAĞIRMAQ

1. ÇAĞIRMAQ Artıq eyvanda olan xanım Güləbətini çağırdı (M.
подробнее

ÇAXIR

ÇAXIR (içki növü) [Dilbər xanım:] Çaxır içmisən, yoxsa qarğa beyni yemisən, meni evdən qovursan? (N.
подробнее

ÇAK

çak bax cırıq

ÇAQIL

çaqıl bax çınqıl

ÇAQQAL

ÇAQQAL (zool.) Görmüşəm nüsxədə bir türfə misal; Əyyami-sabaqdə bir qurd, bir çaqqal (Q.
подробнее

ÇAL

1. ÇAL Yorulmuş idi, yatırdı, yataqda xəstə yağı; Qoca o çal başını dikdi bir qədər aşağı (A.
подробнее

ÇALANÇI

çalançı bax musiqiçi

ÇALBAŞ

ÇALBAŞ(LI) (saçı çal olan) [Etibar:] Üzr istəyirəm, ağayi-müdir, – deyə salam verib arıq, uzun, çalbaş adama tərəf getmək istədi (F.Kərimzadə); AĞBAŞ(LI) Ey zəka dünyasında doğan ağbaş sənətkar; İzin ver deyim sənə ölməz yoldaş sənətkar! (M.Rahim); AĞSAÇ(LI) ..minlərlə ürəklərin döyüntüsünə qulaq asmış, ağrısını sağaltmış, ağsaçlı alimlər belə çox zaman aciz qalırlar (M.İbrahimov); ÇALSAÇ(LI) Cəlil ..pəncərə səmtində., çalsaçlı bir şəxsi oturmuş gördü (S.S.Axundov).

ÇALBAŞLI

ÇALBAŞ(LI) (saçı çal olan) [Etibar:] Üzr istəyirəm, ağayi-müdir, – deyə salam verib arıq, uzun, çalbaş adama tərəf getmək istədi (F.Kərimzadə); AĞBAŞ(LI) Ey zəka dünyasında doğan ağbaş sənətkar; İzin ver deyim sənə ölməz yoldaş sənətkar! (M.Rahim); AĞSAÇ(LI) ..minlərlə ürəklərin döyüntüsünə qulaq asmış, ağrısını sağaltmış, ağsaçlı alimlər belə çox zaman aciz qalırlar (M.İbrahimov); ÇALSAÇ(LI) Cəlil ..pəncərə səmtində., çalsaçlı bir şəxsi oturmuş gördü (S.S.Axundov).

ÇALDIRAN

çaldıran bax səsyazan

ÇALĞI

1.
подробнее

ÇALĞIÇI

ÇALĞIÇI Çalğıçılar çaldılar, Ağca xanım da oynamağa başladı (S.S.Axundov); SAZƏNDƏ (köhn.
подробнее

ÇALI

ÇALI Çadırımızın dörd bir yanı açıqlıq, çalılıq olduğundan toyuq cücələri ilə o açıqlıqda gəzişir, qurd-quş, çəyirtkə tutub yeyər, çalıların altında eşələnirdi (A.Şaiq); ƏNCÜM (kl.əd.) Şaftalu deyərdi: Padişahəm; Fıstıq ki; – Əncüm içrə şahəm (Füzuli); KOL-KOS Əsər qalmamışdır köhnə kol-kosdan; Hər yer bağ-bağatdır, hər tərəf bostan (R.Rza).