Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «Ü» – 83
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ÜÇ ÜD ÜF ÜQ ÜL ÜM ÜN ÜR ÜS ÜŞ ÜZ
 

ÜÇBUCAQ

üçbucaq(lı) bax üçkünc(lü)

ÜÇBUCAQLI

üçbucaq(lı) bax üçkünc(lü)

ÜÇGUŞƏ

üçguşə(li) bax üçkünc(lü)

ÜÇGUŞƏLİ

üçguşə(li) bax üçkünc(lü)

ÜÇKÜNC

ÜÇKÜNC(LÜ) Onun böyründə duran qısaboy bir ləzgi əlindəki üçkünc kağızı Aslana uzatdı (M.
подробнее

ÜÇKÜNCLÜ

ÜÇKÜNC(LÜ) Onun böyründə duran qısaboy bir ləzgi əlindəki üçkünc kağızı Aslana uzatdı (M.
подробнее

ÜÇÜN

1.
подробнее

ÜDÜLƏMƏK

üdüləmək bax naqqallamaq

ÜFLƏMƏK

üfləmək bax üfürmək

ÜFUNƏT

üfunət bax qoxu

ÜFUNƏTLƏNMƏK

üfunətlənmək bax iylənmək

ÜFÜRMƏK

ÜFÜRMƏK Veysəl qayıdıb əyləşdi; tumbanın gözünü çəkib papiros çıxardı, kibriti odlayanda Ziynət dərhal üfürüb keçirdi (B.Bayramov); PÜFKÜRMƏK Papiros tüstüsünü püfkürərək ağzından; O dalıb fikrə, baxır qurğuya heyran-heyran (S.Rüstəm); PÜFLƏMƏK [Mirzə Abbas:] Amma, hayıf və hayıf, nə qədər püfləyirəm tütək heç bir səs vermir (C.Məmmədquluzadə); ÜFLƏMƏK Güləbətin tüstüləyən, lakin heç cür alışmayan samovara yaxınlaşdı, dudkeşi götürüb bərk-bərk üflədi.. (M.İbrahimov).

ÜQAB

üqab bax qartal

ÜLFƏT

ülfət bax hüsn-rəğbət

ÜLGÜ

1. ÜLGÜ, QƏLİB, ŞABLON 2. ÜLGÜ, BİÇİ(M), FASON, FORMA, MODEL, ÖLÇÜ (paltarda, ayaqqabıda və s.
подробнее

ÜLGÜLƏMƏK

ülgüləmək bax biçmək 2

ÜLKƏR

ÜLKƏR (astr.
подробнее

ÜLÜŞ

ülüş bax lavaş

ÜLVİ

1. ÜLVİ Şəfqət! Nə ülvisən, şəfa səndədir; Ağır xəstələrə dava səndədir (M.Rahim); MÜQƏDDƏS (məc.
подробнее

ÜMDƏ

ÜMDƏ, BİRİNCİ, ƏN BAŞLICA, ƏN ƏSAS, ƏN MÜHÜM