Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «AĞ» – 93
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

1. AĞ (rəng) Ağ köpək, qara köpək, ikisi de köpəkdir (Ata. sözü); BƏYAZ/BAYAZ (şair.
подробнее

AĞA

1. AĞA (köhn.
подробнее

AĞAC

1. AĞAC (köhn.
подробнее

AĞACDEŞƏN

ağacdeşən bax ağacdələn

AĞACDƏLƏN

AĞACDƏLƏN (zool., quş) Hardasa taqqataqla; Ağacdələn ağac dəlir (M.
подробнее

AĞAGÖRMƏZ

ağagörməz bax abasbəyi

AĞALANMAQ

ağalanmaq bax yiyələnmək

AĞAPPAQ

AĞAPPAQ (tamamilə ağ) Mizə dirsəklənən Davud əvvəl qolundakı saata, sonra otağın qar kimi ağappaq divarında taqqataqla işləyən xoruzlu saata baxdı (H.Abbaszadə); BƏMBƏYAZ Simaş bəmbəyaz olmuşdu, gözləri dərinliyə düşmüşdü.. (M.İbrahimov); DÜMAĞ Soldatın rəngi dümağ oldu (M.Hüseyn); QAR KİMİ Murad cavan bir oğlandır, gur saçları qar kimi; Keşməkeşdə ağartmışdır aqil atalar kimi (M.Rahim).

AĞARANTI

AĞARANTI (süd məhsulu) Sabah, birisi gün uşaqların ağarantısı da çıxacaqdır (Mir Cəlal); AĞARTI Ana.
подробнее

AĞARMAQ

1. AĞARMAQ, BƏYAZLANMAQ (ağ rəng almaq) 2.
подробнее

AĞARTI

ağartı bax 1. ağarantı; 2.
подробнее

AĞBAŞ

ağbaş(lı) bax çalbaş(lı)

AĞBAŞLI

ağbaş(lı) bax çalbaş(lı)

AĞBƏXT

ağbəxt bax xoşbəxt

AĞBƏXTLİK

ağbəxtlik bax xoşbəxtlik

AĞBƏNİZ

AĞBƏNİZ(Lİ) Uzunboy, ağbəniz, alagöz Gülbadamı qız ikən kənddə çox adamlar istəyirdi (N.
подробнее

AĞBƏNİZLİ

AĞBƏNİZ(Lİ) Uzunboy, ağbəniz, alagöz Gülbadamı qız ikən kənddə çox adamlar istəyirdi (N.
подробнее

AĞBİRÇƏK

1.
подробнее

AĞBİRÇƏKLİ

1.
подробнее

AĞCA

ağca bax 1. pul; 2.
подробнее