Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «AB» – 35
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AB

ab bax su

AB-HAVA

ab-hava bax iqlim 1

ABA

I ABA (müsəlman ruhanilərinin üstdən geydikləri qolsuz və ya gödəkqollu, yaxası açıq uzun pallar, xalat) ..üçüncü günü Molla Rəcəbi küçə ilə qayət qəmgin və ayaqlan abasının ətəyinə dolaşa-dolaşa gedən görərsən (Talıblı); LƏBBADƏ (köhn.) [Axund] qara keçə ləbbadəsini ehmalca çiyninə salıb, dəhlizə çıxdı (Mir Cəlal). II aba bax ata-baba

ABAD

ABAD (həmişə tikintisi, yaşayış üçün hər şeyi olan) Şuşanın “Hamamqabağı” küçəsi öz-özlüyündə, enli və abad küçələrdən hesab edilirdi (B.Bayramov); ABADAN Abadan mədənləri, işsiz qalan fəhlələr; Qolları, ayaqları zəncirli dustaq İran (M.Rahim); MƏMUR (kl.əd.) Cümlə məmur oldu viranə (M.Ə.Sabir).

ABADAN

abadan bax abad

ABADANLAŞMAQ

abadanlaşmaq bax abadlaşmaq

ABADANLIQ

abadanlıq bax 1. abadlıq; 2.
подробнее

ABADISTAN

abadıstan bax abadlıq

ABADLAŞDIRMAQ

ABADLAŞDIRMAQ O, iş başına gələli xeyli təzə bina tikdirib küçələri abadlaşdırıb (M.
подробнее

ABADLAŞMAQ

ABADLAŞMAQ ..Qəsəbə salınacaq, bu yerlər abadlaşacaq, yol çəkiləcək.. (B.
подробнее

ABADLIQ

ABADLIQ (müxtəlif mənalarda: kənd, şəhər, məskən, şənlik, yaşayış üçün şərait) [Atabəy:] Sən Şimali Azərbaycan xalqının səadəti və məmləkətin abadlığı üçün hər nə ki istəyirsən həyata keçirmək mümkündür (M.S.Ordubadi); ABADANLIQ Hərə bir əl qoysa abadanlığa: Kəndimiz böyüyüb bir şəhər olar (S.Vurğun); ABADISTAN (köhn.).

ABASBƏYİ

ABASBƏYİ, AĞAGÖRMƏZ, BALARMUDU (şirin, ətirli yay armudu növü)

ABBAT

ABBAT (din.
подробнее

ABBATLIQ

ABBATLIQ (din.
подробнее

ABCO

abco bax pivə

ABDAL

abdal bax sərsəri; dərviş 1

ABDƏSTXANA

abdəstxana bax ayaqyolu

ABGƏRDƏN

abgərdən bax çömçə

ABGÜŞT

abgüşt bax bozbaş

ABI

ABI (rəng) Üstünə qalın abı kağızdan süfrə salınmış balaca stolun qırağında elektrik çayniki paqqıldayırdı (M.Hüseyn); AÇIQ-GÖY.