Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «AL» – 62
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AL

I AL (rəng) [Cavahir] Sənin sinəni təzə al qanıma boyadım (M.
подробнее

ALA

1. ALA (qarışıq rəngdə olan; açıq-mavi göz haqqında) Çevrilib ala gözləriylə mənə baxdı (N.
подробнее

ALA-BABAT

ala-babat bax babat

ALA-BƏZƏK

ala-bəzək bax ala-bula

ALA-BULA

ALA-BULA (müxtəlif rənglərdən ibarət olan) Ağaclar ala-bula rəng alırdı (M.
подробнее

ALA-QARANLIQ

ALA-QARANLIQ(DAN) Mən səhər ala-qaranlıqdan çöllərdə işləmişdim (M.
подробнее

ALA-QARANLIQDAN

ALA-QARANLIQ(DAN) Mən səhər ala-qaranlıqdan çöllərdə işləmişdim (M.
подробнее

ALA-TORANLIQ

ala-toranlıq bax ala-qaranlıq

ALACA

alaca bax ala-bula

ALAÇIQ

ALAÇIQ (çubuqla qurulmuş köçəri mənzili) Üçüncü gün Pasıgilin alaçığının qabağında toy vurulmuş yenə belə şənliklər olmuşdu (S.Rəhimov); ÇADIR Atam çadırımızın yanındakı armud ağacı altında oturub Kərim baba ilə söhbət edirdi (A.Şaiq); XEYMƏ (köhn.) ..Xalq geniş meydana toplanır, ortada xeymə qurulur, tarixi libas geymiş şəbihlər gəlir.. (Çəmənzəminli).

ALAF

ALAF, YEM (heyvanlar üçün)

ALAQAPI

alaqapı bax darvaza

ALANA

ALANA (içinə qoz ləpəsi, badam və s. doldurulmuş qum meyvə, qax) ..
подробнее

ALAŞA

alaşa bax yabı

ALAY

1.
подробнее

ALAY-ALAY

alay-alay bax dəstə-dəstə

ALBALI

albalı bax gilənar

ALÇAQ

alçaq bax 1. gödək 1; 2. alçaqboy(lu); 3.
подробнее

ALÇAQBOY

ALÇAQBOY(LU) (boyca alçaq olan) Direktor alçaqboylu, arıq kişiydi (X.
подробнее

ALÇAQBOYLU

ALÇAQBOY(LU) (boyca alçaq olan) Direktor alçaqboylu, arıq kişiydi (X.
подробнее

ALDANMAQ

ALDANMAQ [Göyərçin:] Əvvəlləri tovlandığım, gedərək aldandığım ağzı iyli adam tərəfindən qonaq yanında gecələr evdə tək buraxıldığım vaxtlar indi yadıma düşür (S.Rəhimov); UYMAQ Xuraman: Uydum bu dünyada nazü nemətə; Özüm də bilmədim uydum şöhrətə (S.Vurğun); BAŞDAN ÇIXMAQ (fr.v.).

ALDATMAQ

ALDATMAQ [Sona:] Bura bax, birdən məni aldadarsan ha.. (M.İbrahimov); BAŞDAN ÇIXARMAQ (fr.v.
подробнее

ALƏM

aləm bax 1. dünya; 2.
подробнее

ALƏMŞÜMUL

aləmşümul bax cahanşümul

ALICI

alıcı bax 1.
подробнее

ALIN

ALIN Bu torpaqla, bu Tərtərlə; Alnımızdan axan tərlə (M.Müşfiq); NASİYƏ (köhn.
подробнее

ALIŞ-VERİŞ

alış-veriş bax alver

ALIŞ-VERİŞÇİ

alış-verişçi bax alverçi

ALIŞDIM-YANDIM

alışdım-yandım bax xara

ALIŞDIRMAQ

I ALIŞDIRMAQ (kibritlə bir şeyi yandırmaq) Veysəl bir de kibriti alışdıranda Ziynət dik atıldı, Ulduzu götürdü, koridora çıxartdı (B.Bayramov); ÇATMAQ Odun topladılar, ocaq çatdılar (Ə. Kərim); ODLAMAQ [Vəzir:] Bütün tənbəlləri şəhərin kənarında xaraba samanlığa yığıb Odlamaq lazımdır (S.Rəhimov); YAXMAQ (kl.əd.) Qərib: ..Bu qərib ellərdə yaxdı nar məni (“Aşıq Qərib”); YANDIRMAQ Kibritin alovu çubuğun ləzzətini aparır, – deyə Məşədi Kazım əlini börkünün təpəsinə aparıb bir az qov çıxardı, çaxmaq daşı ilə yandırıb çubuğun başına qoydu... (M.S.Ordubadi). II alışdırmaq bax öyrətmək