Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «AN» – 32
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AN

AN (ən cüzi vaxt, zaman) Gözünü uşaqdan, anadan bir an; Ayıra bilmirdi Növrəstə qarı (R.
подробнее

ANA

ANA [Pərviz:] Anam mənim sözümə inanmayıb çantama baxdı (M.İbrahimov); CİCİ (dial.
подробнее

ANADANDOĞMA

anadandoğma bax anadangəlmə 1

ANADANGƏLMƏ

1. ANADANGƏLMƏ (lap doğulandan xas olan) Əlbəttə, bu hisslər onun ürəyində anadangəlmə deyildi (M.
подробнее

ANAKONDA

ANAKONDA (ilan), SU UDAVI A.
подробнее

ANALIQ

1.
подробнее

ANALİZ

analiz bax təhlil

ANARXİYA

anarxiya bax hərc-mərclik

ANBAR

ANBAR (mal, məhsul və s.
подробнее

ANCAQ

ancaq bax amma

AND

AND (bir şey haqqında verilən vəd, söz) Sevgi yollarında ucuz adlara; Yalan tövbələrə, yalan andlara (S.Rüstəm); QƏSƏM Genə haman and və qəsəm, genə bir-birinin üstünə atmaq, gecə göz yaşı... (C.Məmmədquluzadə); YƏMİN (köhn.) Noldu söylə, o yəminlər, peymanlar? Ah, nə qədər riyakarmış insanlar? (A.Şaiq).

ANDIR

andır bax sovxa

ANEKTOD

anektod bax lətifə I

ANIŞ

anış bax arzu

ANLAQ

anlaq bax 1. düşüncə 1; 2. idrak; 3.
подробнее

ANLAQLI

anlaqlı bax şüurlu

ANLAQSIZ

anlaqsız bax şüursuz

ANLAMAQ

ANLAMAQ, QANMAQ, BAŞA DÜŞMƏK [Talıbxanı] Vəli, sən hərəkətsiz daş üstündə oturub muşqurursan, ancaq qan, başa düş, anla ki, yerimək lazımdır (S.Rəhimov); BAŞ AÇMAQ Vəli yenə hadisələrdən baş açmırdı (Mir Cəlal); BAŞ ÇIXARMAQ Məhərrəm: Məgər sənin işindən mən baş çıxardıram? (N.Vəzirov); BAŞ TAPMAQ Süsən: Hə, bağışlayınız, baş tapmadım (M.S.Ordubadi); DƏRK ETMƏK Zeynal Şərifənin nələr dediyinə və nə istədiyini eşidib dərk edə bilməyirdi (M.Hüseyn); DÜŞÜNMƏK Şirzad düşündü ki, Yarməmmədi bu qədər eybəcər edən qorxudur (M.İbrahimov); QAVRAMAQ Mişa: Cavan oğlansan, zehnin itidi, tez qavrayırsan (H.Abbaszadə).

ANLAMAZ

anlamaz bax qanmaz

ANLAŞILMAZ

ANLAŞILMAZ O, yenə müəmmalı və anlaşılmaz sözlər danışmağa başladı (M.S.
подробнее