Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «AT» – 31
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AT

AT (ev heyvam) Göy ot xımırtladan atların fınxırtısından və gecə böcəklərinin həzin səslərindən başqa heç nə eşidilmirdi (İ.Şıxlı); MADYAN (dişi at) Oruc ata yanaşmaq, tutmaq istədi. Lakin madyan fınxırıb dərhal aralandı (Q.Xəlilov); SƏMƏND Deyirsən deməli şikəstdir sənin; Məhəbbət yolunda mindiyin səmənd (Ə.Kürçaylı).

ATA

ATA, DƏDƏ “Soyuqluq” sözünün mənasını hələ de başa düşməyən Qaraş, bir dəfə dədəsindən xəbər aldı, atasının əvəzindən anası cavab verdi (Ə.Vəliyev); PAPA (dan.) Papam da mamama həmişə Mila xanım deyir (Ə.Qasımov); PƏDƏR (kl.əd.) Bihörmət olubdur pədərə pəsər; Yüzdə biri yaxşı olur ittifaq (Q.Zakir); VALİD (kl.əd.) Madərləriniz etdi sizə mehrü məhəbbət; Ağuşi-şəfəqqətdə sizi bəslədi rahət; Validləriniz xərcinizə etdi kəfalət... (M.Ə.Sabir).

ATA-ANA

ata-ana bax valideyn

ATA-ANASIZ

ata-anasız bax yetim

ATA-BABA

ATA-BABA (nəslin ilk baniləri) Lakin Xalıqovun ləqəbi ata-babasının əldən-ələ keçən peşəsi ilə əlaqədardır (B.Bayramov); ABAVÜ ƏCDAD [Həmzə:] Adə, ay şeytan oğlu şeytan, ürəyim düşdü ki, vay sənin abavü əcdadın gorbagor olsun (C.Cabbarlı); DƏDƏ-BABA Bunlar dədə-baba ayran tapanda çörək, çörək tapanda ayran tapmazlar (S.Rəhimov); ƏCDAD Qürbət Kərim: Ondan tək men qorxmuram, Allah göstərməsin, əlinə girəvə düşsə, əcdadımızı qəbirdən çıxardar (M.Hüseyn); ABA.

ATABAXAN

atabaxan bax mehtər

ATALI

ATALI, DƏDƏLİ (atası olan)

ATALIQ

ATALIQ (həqiqi atanın əksi) ..
подробнее

ATAMAN

ataman bax dəstəbaşı

ATASIZ

ATASIZ, DƏDƏSİZ (atası olmayan)

ATÇAPAN

atçapan bax minici 1

ATDANMAQ

atdanmaq bax döyünmək

ATEİST

ateist bax allahsız I

ATEİZM

ateizm bax allahsızlıq

ATƏŞ

atəş bax od

ATƏŞBAZLIQ

ATƏŞBAZLIQ (fişənglərlə keçirilən şənlik) Bəli, bu gecə kənddə; Atəşbazlıq olacaq (M.
подробнее

ATƏŞBÖCƏYİ

ATƏŞBÖCƏYİ (zool.
подробнее

ATƏŞFƏŞANLIQ

atəşfəşanlıq bax atəşbazlıq

ATƏŞGAH

ATƏŞGAH (atəşpərəstlərin ibadətgahı) Tam bu sırada solmaz atəşgah qapısında görünür (C.
подробнее

ATƏŞGƏDƏ

atəşgədə bax atəşgah, məbədgah