Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «AV» – 20
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

AVADANLIQ

AVADANLIQ (ev şeyləri, ev əşyaları) Əldə edilən qab-qacağı, yorğan-döşəyi, cecimi, kilimçəni, ümumən bütün balıqçı paltar-palazını, bütün bu ev-eşik deyilənin avadanlığını burdaca töküb uzaqlaşmaq, öz məliklərinin həyatlarını xilas etmək Minabəyim üçün ümdə şərtdən idi (S.Rəhimov); ABADANLIQ Ancaq mənə verilən üç otağın nə bir stol-kürsüsü vardı ki, üstündə oturub yazı yazasan, nə də bir qeyri abadanlıq vardı (C.Məmmədquluzadə); BARXANA (köhn.) Hər kos öz barxanasını alıb, bir kənara çəkilir (Mir Cəlal); DİR-DİRRİK Belə ki, [Tükəzbanın] ərinin ölməyi onun dir-dirriyinə böyük zərbə vurmamışdır (B.Talıblı); ƏŞYA Evin əşyasını siyahıya almağa başlarkən mizin üstündəki qalın cildli kitab arasından bir məktub tapdım (M.Hüseyn); MÜXƏLLƏFAT Şöbənin var-yoxunu, evinin müxəlləfatının hamısını satıb xərc etdilər, heç bir əlac olmadı (Ə.Haqverdiyev).

AVAM

AVAM (geridə qalmış, oxumamış, savadsız adam) [Məmməd ağa:] Avam da var, avam da.
подробнее

AVAMLIQ

AVAMLIQ [Ömər] Allahü əkbər, avamlığa bax! (N.
подробнее

AVANTÜRA

avantüra bax macəra

AVANTÜRAÇI

avantüraçı bax macəraçı; şarlatan

AVANTÜRİST

avantürist bax macəraçı

AVAR

AVAR Şamil bütün qüvvəti ilə avar çəkərək, qayığı gölün o biri sahilinə doğru sürürdü (A.
подробнее

AVARA

1.
подробнее

AVARALANMAQ

avaralanmaq bax veyllənmək

AVARİYA

avariya bax qəza 1

AVAZ

avaz(ə) bax səs

AVAZƏ

avaz(ə) bax səs

AVİATOR

aviator bax təyyarəçi

AVİZƏ

avizə bax qəndil

AVTO

avto bax avtomobil

AVTOBİOQRAFİYA

avtobioqrafiya bax tərcümeyi-hal

AVTOMAŞIN

avtomaşın bax avtomobil

AVTOMOBİL

AVTOMOBİL Bax, bir avtomobil gəlir (C.Məmmədquluzadə); ATSIZ ARABA (dan.
подробнее

AVTOR

avtor bax müəllif

AVTORİTET

avtoritet bax nüfuz