Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «B» – 721
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
BA BE BI BL BO BR BU
 

BAB

I 1. bab bax fəsil 2 2.
подробнее

BABADANQALMA

babadanqalma bax miras

BABAL

babal bax günah

BABAT

BABAT/BABƏT (nə yaxşı, nə pis, ala-babat) [Balağa:] Kimdən narazı deyiləm, qazancım da babatdır (H.
подробнее

BABƏT

I BABAT/BABƏT (nə yaxşı, nə pis, ala-babat) [Balağa:] Kimdən narazı deyiləm, qazancım da babatdır (H.Abbaszadə); ALABABAT Tapdıq şəkilləri də alababat çəkib qurtardı (Ə.Vəliyev); MİYANƏ Qarabirçək miyanə süfrə hazırladı (Ə.Vəliyev); ORTABAB Əlikram gətirdiyi iki dənə ortabab Quba almasını qəzetdən açıb təbərrük kimi çıxartdı (B.Bayramov). II babət bax vəziyyət 1

BABİ

1.
подробнее

BAC

bac bax 1. rüsum; 2.
подробнее

BAC-XƏRC

bac-xərc bax vergi 1; rüsum

BACAQ

bacaq bax qıç

BACARIQ

BACARIQ, HÜNƏR (bax); QABİLİYYƏT, TƏCRÜBƏ

BACARIQLI

BACARIQLI, QABİL (əlindən hər iş gələn, hər işdən başı çıxan) [Leyla:] Ağalarov məndən çox qabil həkimdir (B.Bayramov); İQTİDARLI ..və “Gəlinlər həmayili” adlı kitabçalar Qənizadənin iqtidarlı bir ədib olduğunu bildirir (F.Köçərli); QABİLİYYƏTLİ Yaxşı, qabiliyyətli ustalarımız vardır. Hamısı da mebelçiliyi burda öyrənib (H.Abbaszadə) QOÇAQ Mürsəlov Bəstiyə qoçaq qızlardan bir manqa düzəltməyi məsləhət gördü (Ə.Sadıq); LƏYAQƏTLİ Qafar.. zehinli, ləyaqətli uşaqlar böyüdüb yetirən arvadına güldən ağır söz deyilməsinə dözməyəcəkdi (Ə.Əbülhəsən); MAHİR O həm de mahir bir ovçu idi (M.Hüseyn); ZİRƏK Şəkərəliyev: Bizə cəld, zirək, əlindən iş gələn adam lazımdır (M.İbrahimov).

BACARIQSIZ

BACARIQSIZ (bir işi görə bilməyən) [Sitarə:] Onu sevdiyini söylə! Ah, bacarıqsız söyləsən a... (A.
подробнее

BACI

BACI Dayım Səfərəli Vəlibəyov [Zaqafqaziya seminariyasının müəllimi] bacısının bu ağır vəzifəsini bir qədər yüngülləşdirmək məqsədilə böyük qardaşım Rüstəmi, altı yaşında uşaq ikən, yaşadığı Qori şəhərinə apardı (S.S.Axundov); HƏMŞİRƏ Sitarə: Gözəl həmşirəm, bu halına acıyaraq, get-gedə sevməyə başlayaraq tanımadığınız bir zat kim bilir necə adamdır? (A.Şaiq); XAHƏR (arx.) Məktəbi-nisvan lüzumu hər kəsə məfhum olar; Şeyxzadəm açmaz isə, xahərim Gövhər açar (M.Ə.Sabir).

BACILIQ

1. BACILIQ Qız onun bacılığıdır, bunu qızın özü söyləyir (M.S.
подробнее

BAD

bad bax yel 1

BADALAQ

1.
подробнее

BADƏ

badə bax 1. çaxır; 2.
подробнее

BADƏNUŞ

badənuş bax əyyaş

BADƏPƏRƏST

badəpərəst bax əyyaş

BADKEŞ

1. BADKEŞ, DƏMKEŞ, KÜLBƏ 2.
подробнее