Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «H» – 328
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
HA HE HI HO HU
 

HABELƏ

habelə bax həmçinin

HACƏT

hacət bax tələbat, ehtiyac 1

HACILEYLƏK

HACILEYLƏK (zool.) Çinarın başında hacıleylək yuva tikmişdi (Ə.
подробнее

HAÇAN

HAÇAN [Mina:] Bəs haçan, nə vaxtdır, inşallah, bu xeyir iş? (M.
подробнее

HADİSƏ

1.
подробнее

HAFİZƏ

hafizə bax yaddaş

HAFİZƏLİ

hafizəli bax yaddaşlı

HAKİM

1.
подробнее

HAKİMİYYƏT

1.
подробнее

HAKİMLİK

hakimlik bax hökmdarlıq

HAQQ

I haqq bax 1. doğru 1; 2.
подробнее

HAQQ-ƏDALƏT

haqq-ədalət bax ədalət

HAQQ-HESAB

haqq-hesab bax hesab 1

HAQQINDA

HAQQINDA [İbrahim bəy:] Bağışlayın, İsmayıl haqqında bir neçə söz demək istəyirəm (Ə.
подробнее

HAQLAMAQ

haqlamaq bax çatmaq I 1

HAQSIZ

HAQSIZ Anasının yaşlı gözləri, hər gün haqsız cəzalanması ona [Səfərə] hər şeyi, hətta nişanlısı Zəhranı belə unutdurmuşdu (A.Şaiq); BƏDBİHESAB Hacı Qurban: ..mən və mənim oğlum bədbihesab işlərə qarışmamışıq.. (N.Vəzirov); NAHAQ Həmzə: İndi guya biz nahaq danışırıq də? (C.Cabbarlı); BİHESAB, ƏDALƏTSİZ (bax).

HAQSIZLIQ

HAQSIZLIQ, ƏDALƏTSİZLİK (bax), NAHAQLIQ

HAL

hal bax 1. vəziyyət 1; 2. əhval; 3.
подробнее

HALBUKİ

HALBUKİ [Pərviz:] Çünki, anam inanırdı ki, gündüzlər biz məktəbdə olanda həyətə gələn olmur, cücələrin səsi də çıxmır, halbuki onlara toxunan olsa bir-birinə deyərlər (M.İbrahimov); VƏHOLONKİ (köhn.) Vəholonki bunca zamanda edadiyyə məktəblərinin tamam şöbə və dərəcələrini itmama yetirib ali mədarislərə və dəralfünunlara gedə bilərdilər.. (A.Şaiq).

HALƏT

halət bax vəziyyət 1