Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «K» – 419
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
KA KE KL KN KO KR KU KV
 

KABAB

KABAB [Qəmər:] Zöhrə, dur, kabab hazırdır (S.S.
подробнее

KABİNET

1. KABİNET (evdə olan iş otağı) Mansur kabinetinə getdi (H.
подробнее

KABİNƏ

1.
подробнее

KABİNKA

kabinka bax kabinə 1

KABUS

KABUS Bir gün bir saat olmur ki, onun ürəyini anlaşılmaz, sanki gözlənilmədən haradansa çıxıb gələrək başının üstünü alacaq bir kabus vahiməsi ilə qorxutmasın! (M.İbrahimov); KÖLGƏ (məc.) Bu qorxunc kölgə nədir? Bunu bilmək mahaldır, – intiqam pərisimi, yoxsa boş bir xəyaldır?! (M.Rzaquluzadə); QARABASMA İndi Həmid o zaman qarabasmaya nahaqdan gülməli bir uydurma kimi baxmasını etiraf etməyə məcbur idi (H.Abbaszadə); TEYF Oddan, sudan, dənizdən, ilandan qorxan da var; Həyuladən, teyfdən, xortdandan qorxan da var.. (X.Rza).

KAFE

KAFE (kiçik restoran) Kafelər gəzməkdən yorulub əldən düşmüş avara adamların istirahət yeridir (C.
подробнее

KAFE-RESTORAN

kafe-restoran bax kafeşantan

KAFEŞANTAN

KAFEŞANTAN (açıq sahəsi olan restoran) [Rüstəm:] O xanımları ki, mən Parisin kafeşantanlarında görmüşəm, sən görsən Məcnuna dönüb biyabanə düşərsən (Ə.Haqverdiyev); ŞANTAN Mən ömrümdə Parisin görməmişəm üzünü; Enməmişəm o vəhşi, çılğın şantanlarına (A.İldırım); KAFE-RESTORAN.

KAFİR

1. KAFİR Demə bu kafir, ol müsəlmandır; Hər kəsin elmi var, o insandır (S.Ə.
подробнее

KAFİRLİK

KAFİRLİK [Molla İbrahim Xəlil:] ..Mirzə Fətəli öz kafirliyini iqrar etdi (Ə.
подробнее

KAFTAN

kaftan bax don I

KAFTAR

kaftar bax 1. goreşən; 2.
подробнее

KAĞIZ

1. KAĞIZ (müxtəlif mənalarda), ARAYIŞ, İLTİZAMNAMƏ, SƏNƏD, TƏLİQƏ 2.
подробнее

KAĞIZLAŞMAQ

kağızlaşmaq bax məktublaşmaq

KAHA

kaha bax mağara

KAHAL

kahal bax tənbəl

KAHALLIQ

kahallıq bax tənbəllik

KAHİN

kahin bax uzaqgörən

KAİNAT

1. KAİNAT, YER-GÖY 2.
подробнее

KAL

KAL [Vəliş:] Xam at qorxulu, kal meyvə zərərli, naşı adam karsız olur (Ə.
подробнее