Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «M» – 764
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
MA ME MI MO MU
 

MAARİF

MAARİF, BİLİK, TƏHSİL, SAVAD, ÜRFAN (köhn.
подробнее

MAARİFÇİ

MAARİFÇİ Mirzə Cəlilin doğulduğu Naxçıvan torpağı Azərbaycan mədəniyyətinə bir çox görkəmli şairlər, alimlər, memarlar, rəssamlar, maarifçilər vermişdir (Anar); MAARİFPƏRVƏR Üçüncü müsafir Məşədi Məmmədbağır əslən maarifpərvər bir şəxs idi.. (C.Məmmədquluzadə); MAARİFPƏRƏST.

MAARİFÇİLİK

MAARİFÇİLİK Mirzə Rzanın maarifçilik təşəbbüslərini şah despotizmi boğub məhv edir (M.
подробнее

MAARİFLƏNDİRMƏK

MAARİFLƏNDİRMƏK, BİLİK VERMƏK, SAVADLANDIRMAQ, TƏHSİL VERMƏK, ZİYALANDIRMAQ (məc.
подробнее

MAARİFLƏNMƏK

MAARİFLƏNMƏK, BİLİK ƏLDƏ ETMƏK/QAZANMAQ, SAVADLANMAQ, TƏHSİL ALMAQ, ZİYALANMAQ (məc.
подробнее

MAARİFPƏRƏST

maarifpərəst bax maarifçi

MAARİFPƏRƏSTLİK

maarifpərəstlik bax maarifçilik

MAARİFPƏRVƏR

maarifpərvər bax maarifçi

MAARİFPƏRVƏRLİK

maarifpərvərlik bax maarifçilik

MAAŞ

MAAŞ Karxanada Həmzənin dərəcəsini və maaşını artırmaq barədə çoxdan bəslədikləri ümid gerçəkləşmişdi (M.İbrahimov); AYLIQ (dan.) [İbrahim bəy:] Mən mərc qoyub zavod tikdirmişəm, fəhlələr də işləyib aylıq alır, dolanır (Ə.Vəliyev); DONLUQ (dan.) Pirqulu: Onları işə götürməyincə, donluğumuzu artırmayınca ya öləcəyik, ya işləyəcəyik, vəssalam (C.Cabbarlı); ƏMƏK HAQQI ..əmək haqlarının bir hissəsi körpəlikdən müəssisəyə çalışmağa girənə qədər üzərlərinə qoyulan məsarifi ödəmək üçün götürüləcəkdir (M.S.Ordubadi); MƏVACİB Ayna: Asəf, nə əcəb, yoxsa təzə puldan sonra məvacibin artıb (M.Hüseyn); ZƏHMƏT HAQQI Səlim bəy isə zəhmət haqqım ikinci dəfə azaltmağı qərara aldı (H.Nəzərli).

MAC

MAC (köhn.
подробнее

MACAL

1.
подробнее

MACƏRA

1.
подробнее

MACƏRACI

macəracı bax macəraçı

MACƏRAÇI

MACƏRAÇI O [Səba xanım], gözəl olduğu qədər də macəraçı və iftiraçı idi.. (M.S.
подробнее

MAÇ

maç bax öpüş

MADAM

madam bax xanım 1

MADAR

MADAR (bir valideynin yeganə övladı və yaxud bir qardaş) Övladların üçüncüsü – üç bacının madar qardaşı idi (Ə.Vəliyev); BİRCƏ İsmayıl bəyin bircə qızı var idi (Ə.Vəliyev); TƏKCƏ [Muxtar:] Ana da təkcə balasına bu qədər rəhmsiz olarmı? (B.Bayramov).

MADDƏ

I MADDƏ (qanun məcəlləsinin, yaxud hər hansı bir mətnin, sənədin və s.-nin kiçik hissəsi) ..
подробнее

MADDİ

MADDİ (şüurdan asılı olmayaraq mövcud olan) Axundov obyektiv maddi varlığın səbəbini ondan xaric ilahi qüvvədə deyil, onun özündə axtarmağı irəli sürmüş... (F.Qasımzadə); CİSMANİ Cismani və mənəvi qəti hədəsi altında Qərbin və Şərqin şairləri, mütəfəkkirləri müxtəlif cür hərəkət ediblər.. (Anar).