Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «O» – 98
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
OB OC OD OF OX OK OL OM ON OP OR OT OV OY OZ
 

OBA

1. OBA (bir neçə evdən ibarət kiçik kənd) [Divanbəyi:] Oğlan, obanız buradan nə qədər olar? (M.F.
подробнее

OBAŞDAN

obaşdan bax tezdən, alaqaranlıq

OBRAZ

obraz bax surət 1

OBRAZLI

OBRAZLI, CANLI, İFADƏLİ

OBYEKTİV

1. OBYEKTİV [İmamqulu:] Gəlin obyektiv səbəblər axtarmayaq (M.
подробнее

OCAQ

ocaq bax pir I

OD

OD, ATƏŞ Sinəm başdan-başa oddur, atəşdir; Ömrüm səadətə əvvəldən eşdir (M.Rahim); NAR (kl.əd.
подробнее

ODA

oda bax otaq

ODLAMAQ

odlamaq bax alışdırmaq I

ODLANMAQ

odlanmaq bax alışmaq I

ODLU

1. ODLU, ALOVLU, ATƏŞİN (odu olan) 2.
подробнее

OFİS

OFİS, OTAQ, İDARƏ, KABİNET

OFİSİANT

ofisiant bax xörəkpaylayan

OĞLAQ

oğlaq bax çəpiş

OĞLAN

OĞLAN [Divanbəyi:] Oğlan, mənim sənə yazığım gəlir (M.F.Axundzadə); GƏDƏ (dan.
подробнее

OĞRAŞ

oğraş bax əclaf

OĞRU

OĞRU Oğrular da qonşu evdən keçib, damın üstündə dolaşır, aşağı enməyə məqam gözləyir (Çəmənzəminli); CİBGİR (cibdən oğurluq edən) Böyüklərdən eşitdiklərimə əsasən oğrulara, yaranlara, cibgirlərə, adam öldürənlərə açıq nifrətlə baxardılar (M.İbrahimov); ƏLİƏYRİ (dan.) [Qarovulçu:] Biriki nəfər əliəyri ilə əlaqəyə girib gecələr dəyirmandan unu tay-tay daşıyıb aparırmışlar (H.Abbaszadə); ƏLİUZUN Mişa Həmidə: Neynək, sizdə də inqilab qələbə çalar, əliuzunların qollarını qanırıb dallarında möhkəm bağlayarlar (H.Abbaszadə); ƏYYAR Əyyarlar başladılar Dəmirçioğlunun üstünə bihuşdan səpməyə (“Koroğlu”); XIRSIZ Sizcə xırsızlara lazımsa cəza; Dolmuşdur həp dünya; Öylə xırsız bilirmi; çaldığın milyonlarla.. (H.Cavid); XƏSPUŞ (xırda oğru) Qadın onu görmüşdü, gözdən qoymurdu, yanındakılara xəbərdarlıq elədi. “Ağız, ayıq olun, bu gedə xəspuşa oxşayır, bayaqdan buralarda gir-gir girlənir” (H.Abbaszadə).

OĞUL

OĞUL [Cabbar bəy:] Cahangir bəy mənim tamam var-yoxumu əlimdən alsın, başına dönüm, məni o namərd oğlumdan xilas etsin.. (N.Vəzirov); GƏDƏ (dan.) Əbdürrəhim: Xanım, doğrudur, mən özüm İskəndər bəyin gədəsini gördüm (N.Vəzirov); İBN (köhn.) Şeyx Sənan: İbn Məryəm asıldı darə, fəqət, onu tənrarə varmıdır hazəte? (H.Cavid); PƏSƏR (kl.əd.) Bihörmət olubdur pədərə pəsər (Q.Zakir).

OĞURLAMAQ

OĞURLAMAQ Mən... Mən onu özündən; Oğurlamaq istədim; O məni oğurladı (B.
подробнее

OĞURLUQ

OĞURLUQ ..o məni apardı inəyi göstərsin və onun oğurluğu barəsində məlumat versin (C.
подробнее