Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «P» – 262
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
PA PE PI PL PO PR PS PU PY
 

PADƏRŞAHİ

padərşahi bax patriarxal

PADŞAH

PADŞAH (köhn.) Xudbin padşah məmləkətin abadlığını düşünüb bir iş başlamazdı (M.
подробнее

PADŞAHLIQ

PADŞAHLIQ [Mirzə Yəhya:] Yox, Qurban, yox, padşahlıq mənim əlimdən gəlməz (A.Şaiq); ÇARİZM ..
подробнее

PADŞAHPƏRƏST

PADŞAHPƏRƏST [Padşah tərəfdarı] Fəhlə nümayişlərinə qarşı çevrilmiş belə padşahpərəst çıxışlardan birinə Sabunçu məktəbindən, dərsdən qayıtdığım zaman rast gəldim (A.Şaiq); ŞAHPƏRƏST Fədailər diliranə ricət etdi dübarə; Şahpərəstlər şikəst tapıb, üz qoydular fərarə (A.Səhhət); MONARXİST.

PAXIL

PAXIL Qısır rəqiblərindən qurtarmasan başını; Paxıllar, külüng alıb parçalayar daşını (M.
подробнее

PAXILLIQ

PAXILLIQ Şair paxıllıqdan boğulan yaltaqları və padşahı süzüb başını buladı (M.
подробнее

PAXIR

paxır bax pas

PAXMEL

paxmel bax sərxoş

PAK

pak bax 1. təmiz 1; 2.
подробнее

PAKET

paket bax zərf

PAKİZƏ

pakizə bax 1. təmiz 1; 2.
подробнее

PAKLIQ

paklıq bax 1. təmizlik 1; 2.
подробнее

PAKT

pakt bax müqavilə

PALANDUZ

1. PALANDUZ (köhn.) PALANTİKƏN 2.
подробнее

PALÇIQ

PALÇIQ Bu yoxuşun başından at və ulaq endikcə palçığı da üstdən yenişə süpürüb aparırdı (S.
подробнее

PALTAR

PALTAR O, əyninə dar və qısa bir paltar geymişdi (M.S.Ordubadi); ABIR (məc., dan.
подробнее

PALTARASAN

1.
подробнее

PALTARASILAN

1.
подробнее

PALTARÇI

paltarçı bax paltarsaxlayan

PALTARLI

PALTARLI [Maşo Sonaya:] Bu da paltarlı yatıbdır (N.
подробнее