Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «Q» – 711
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
QA QE QI QO QR QU
 

QABA

qaba bax 1. kobud; 2.
подробнее

QABAQ

I qabaq bax balqabaq II qabaq bax 1. əvvəl 1; 2. ön; 3.
подробнее

QABAQ-QABAĞA

QABAQ-QABAĞA (iki nəfərin bir-birinin qarşısında olması) O biri nümayəndələri oturmağa dəvət etdi, özü də gəlib Pəri xala ilə qabaq-qabağa əyləşdi (M.İbrahimov); QABAQ-QARŞI Güllü ..qoluçirməkli olduğu halda, oğlu ilə qabaq-qarşı durub danışırdı (Ə.Əbülhəsən); QABAQ-QƏNŞƏR [Aytəmiz:] Şəhərdə çox fikirləşdim, çox götür-qoy elədim ki, sənə ürəyimi açam, səninlə qabaq-qənşər oturub danışam (Ə.Qasımov); RUBƏRU (kl.əd.) Dün mənimlə rubəru buldu nigar, oldu rəqib.. (Xətayi); ÜZBARI Gəl ikimiz söhbət edək; Duraq üzbarı, bəxtəvər (Aşıq Veli Miskinli); ÜZBƏÜZ (bax).

QABAQ-QARŞI

qabaq-qarşı bax qabaq-qabağa

QABAQ-QƏNŞƏR

qabaq-qənşər bax qabaq-qabağa, üzbəüz

QABAQCA

qabaqca bax əvvəlcə

QABAQCADAN

qabaqcadan bax əvvəlcədən

QABAQCIL

1. QABAQCIL ..
подробнее

QABAQDAN

qabaqdan bax əvvəldən

QABAQGÖRƏN

qabaqgörən bax tərəqqipərvər, uzaqgörən

QABAN

QABAN (vəhşi donuz) Kənddən ..
подробнее

QABAR

QABAR [Aytəmiz:] İstəyirəm öz çörəyimi yeyim. Əllərimin qabarı hesabına qazandığım halal çörəyi! (Ə.
подробнее

QABARIQ

qabarıq bax domba

QABARMAQ

I QABARMAQ, QABAR OLMAQ II 1. QABARMAQ, QALXMAQ, YÜKSƏLMƏK 2. qabarmaq bax ürpərmək 3.
подробнее

QABİL

qabil bax istedadlı, zəkalı

QABİLİYYƏT

qabiliyyət bax 1. istedad; 2. ləyaqət 1; 3.
подробнее

QABİLİYYƏTLİ

qabiliyyətli bax 1. istedadlı; 2. ləyaqətli 1; 3.
подробнее

QABİLİYYƏTSİZ

qabiliyyətsiz bax 1. istedadsız; 2. ləyaqətsiz; 3.
подробнее

QABYALAYAN

qabyalayan bax yaltaq

QAC

I qac bax düşmən 1 II qac bax arx