Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «R» – 170
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
RA RE RO RU
 

RABİTƏ

1. RABİTƏ, ƏLAQƏ, KOMMUNİKASİYA, TELEKOMMUNİKASİYA (uzaq rabitə), TELERABİTƏ (uzaq rabitə) 2.
подробнее

RACE

race bax aid

RACƏ

racə bax knyaz

RADAR

radar bax radiolokator

RADİO

RADİO Ata və oğul nahardan sonra radio qabağında əyləşib verilişə qulaq asırdılar (Mir Cəlal); QƏBULEDİCİ ..Radioları qurun! Mən tez qəbuledicini işə saldım (Y.Əzimzadə); RADİOQƏBULEDƏN Bir gün bizim patefon; radioqəbuledən; bir də ki, televizor; mübahisə etdilər (M.Rzaquluzadə); RADİOQƏBULEDİCİ O [Həmzə], asta-asta gəlib radioqəbuledicini açdı (Ə.Qasımov); RADİOTUTAN Balaca stolun üstündə də telefon, radiotutan vardı (M.İbrahimov).

RADİOQƏBULEDİCİ

radioqəbuledici bax radio

RADİOLOKATOR

RADİOLOKATOR (Fəzadakı obyektlərin yerini radio dalğalan vasitəsilə müəyyən edən aparatlar), RADAR

RADİOTUTAN

radiotutan bax radio

RAH

rah bax yol 1

RAHAT

1. RAHAT, ASAN, ƏZİYYƏTSİZ 2.
подробнее

RAHATXANA

rahatxana bax ayaqyolu

RAHATLANMAQ

rahatlanmaq bax 1. dincəlmək; 2.
подробнее

RAHATLIQ

1. RAHATLIQ, ARAM, ASUDƏLİK, QAYĞISIZLIQ, QULAQ DİNCLİYİ, QƏRAR 2.
подробнее

RAHATSIZ

rahatsız bax narahat

RAHATSIZLIQ

rahatsızlıq bax narahatlıq

RAHİB

RAHİB (din.
подробнее

RAHİBLİK

RAHİBLİK (din.
подробнее

RAXİT

RAXİT (tib.); GƏVƏŞ (dan.
подробнее

RASTA

rasta bax çarsu(ı)

RASTLAŞMAQ

RASTLAŞMAQ [Kəbirlinski] bir dəfə həyatda vedrə ilə su daşıyırdı, Feyzullayla pilləkəndə rastlaşdı (Anar); QABAQ-QABAĞA GƏLMƏK Qürbət bir şəhərin bazarında iki adam qabaq-qabağa gəlib birbirinə zənn ilə baxdılar (Çəmənzəminli); QARŞILAŞMAQ Firudin onlara tələbələrə fikir verməyib gəzmək istərkən Qurban Mərəndi ilə qarşılaşdı (M.İbrahimov); RAST GƏLMƏK Əbədiyyət pasportunu almısan son davada; Mən sənə rast gəlirəm Bakıda, Moskvada (S.Rüstəm); ÜZ-ÜZƏ GƏLMƏK Bir dəfə hətta, müsavat parlamentinə üzvlər seçilməyə hazırlıq apardığı zaman, partiyanın liderlərindən Məmmədəmin Rəsulzadə ilə üz-üzə gəldik (A.Şaiq).