Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «S» – 582
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
SA SE SI SK SM SO SP ST SU
 

SAAT

saat bax vaxt

SABAH

SABAH Bu günün işini sabaha qoyma (Ata.
подробнее

SABİQ

SABİQ On-on beş dəqiqə beləcə bir-birinin halını soruşub, sabiq dostların hərəsi hovuzun bir küncünə çəkildi (Çəmənzəminli); KEÇMİŞ [İnci:] Biz onların keçmiş arvadlarıyıq (S.Rəhman); KÖHNƏ Gülşən Sərvərə: Adam da köhnə dostunu bu cür xatırından çıxardamı? (M.Hüseyn); ƏVVƏLKİ.

SABUNAĞACI

sabunağacı bax çoğan

SABUR

sabur bax əzvay 1

SAÇ

1. SAÇ Miss Hanna Hüsni xanımın saçlarını kəsdi, dəstə ilə yerə qoydu (M.S.
подробнее

SAÇLAMAQ

SAÇLAMAQ (dalaşarkən saçdan yapışmaq) Kərbəlayı Həsən yerindən sıçrayıb, arvadı saçladı və baş-göz deməyib, hər yerinə yumruqla döşədi (Çəmənzəminli); BİRÇƏKLƏMƏK Kərbəlayı Qurban bu sözləri eşitcək yüyürüb “köpək oğlunun dilinə bax!” – deyə-deyə Şaqqulunu birçəklədi (Çəmənzəminli).

SAÇMA

1. SAÇMA Saçmalar yazıq dovşanın; Lap başına yaxın keçdi.. (M.
подробнее

SADALAMAQ

sadalamaq bax saymaq 1

SADƏ

SADƏ (müxtəlif mənalarda) Hər möhnətə dözən; sadə insanların; qayğı dolu səsidir bu (R.
подробнее

SADƏDİL

sadədil bax sadəqəlb

SADƏQƏLB

SADƏQƏLB, SADƏLÖVH (ürəyi sadə adam) Sadəlövh, sadəqəlb insanlara ah.. (S.
подробнее

SADƏLİK

SADƏLİK [Surxay:] Halbuki onun bütün təqsiri sadəliyində və günahsızlığındadır (C.
подробнее

SADƏLÖVH

sadəlövh bax 1. sadəqəlb; 2.
подробнее

SADİQ

sadiq bax sədaqətli, vəfalı

SADİQLİK

sadiqlik bax sədaqət, vəfalılıq

SAF

1. saf bax sağlam 2.
подробнее

SAFDİL

safdil bax safürəkli

SAFQƏLB

safqəlb(li) bax safürəkli

SAFQƏLBLİ

safqəlb(li) bax safürəkli

SAFLIQ

saflıq bax təmizlik 1

SAFÜRƏKLİ

SAFÜRƏKLİ Hacı Səməd əlli yaşında safürəkli, rəhmdil bir kişi idi (S.S.
подробнее

SAĞ

I 1. SAĞ Baxdı sola, baxdı sağa; alt budağa, üst budağa (R.
подробнее

SAĞALMAQ

SAĞALMAQ (xəstəlikdən sağalmaq) [İnsanlıq:] Gözəl oğlum, mən susaram, kaş ki, son; Dincəl, sağal (A.
подробнее

SAĞALMAZ

SAĞALMAZ (sağalması mümkün olmayan) [Zöhrə:] Ata can, əziz ana..
подробнее

SAĞALTMAQ

SAĞALTMAQ (xəstəlikdən qaytarmaq) [Həsi:] Bunu yaranı Volodya adlı bir rus feldşeri sağaltdı (S.
подробнее

SAĞANAQ

SAĞANAQ, ÇƏNBƏR, QASNAQ (dəf və bu kimi şeylərin dairəsi)

SAĞIR

sağır bax kar 1

SAĞLAM

SAĞLAM (müxtəlif mənalarda) Danışıram, gülürəm; Sağlam bir insan kimi (M.
подробнее

SAĞLAMLIQ

SAĞLAMLIQ [Davud:] Mən buna görə heç nəyə qızırqanmıram, camaatın sağlamlığı yolunda canımı qoyuram (H.Abbaszadə); AFİYƏT (kl.əd.) Ol bəzm idi afiyət baharı; Mən bülbülü-zari-biqərarı (Füzuli); CANSAĞLIĞI Bunların hamısı ötüşər, insana cansağlığı lazımdır (Ə.Haqverdiyev); QIVRAQLIQ (dan.) ..qoca Firuz bu gün hamını heyrətə salan, yaşma yaraşmayan elə bir qıvraqlıqla işə girişdi (Ə.Məmmədxanlı); SAĞLIQ Sağlıq istəsən – çox yemə (Ata. sözü); SAZLIQ (dan.) Mişa: Hər kəs öz bədəninin sazlığını, dözümünü hər hansı bir həkimdən dürüst bilir (H. Abbaszadə); SƏHHƏT Gülüş: Adam öz səhhətinin qayğısına özü qalmayanda... (Anar).