Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «T» – 479
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
TA TE TI TO TR TU
 

TAB

tab bax 1. güc; 2.
подробнее

TAB-TAVAN

tab-tavan bax güc

TABAQ

tabaq bax təknə

TABAN

taban bax işıqlı

TABE

TABE [Rəbi:] İnsan gücə tabedir (C.
подробнее

TABELİK

TABELİK (tabe olma) [Mirzə Sadıq:] Şah sərdrəzəmsiz qaldıqdan sonra türkmənlər, qarşılarına göndərilən Xorasan hakimi Həşəmətüddövləni məğlub edib, İran tabeliyindən çıxdılar (C.Cabbarlı); ASILILIQ Getdikcə Mirzə valeh bir asılılıq, bir məhkumluq hiss edirdi (S.Rəhimov); MƏHKUMİYYƏT Əbdülqədir bu gecə bükmüş polad dizini; Ərəb bu gün eşitmiş məhkumiyyət sözünü (M.Dilbazi); MƏHKUMLUQ Aydın: Nədir bu hakimlik? Nədir bu məhkumluq? (C.Cabbarlı); MÜTİLİK Müqim bəyin belə müti bir vaziyyətdə dayanmağı Zərrintacın xoşuna gəldi; çünki izafi danışığa yol vermədən öz sərəncamlarının yerinə yetirilməsindən hədsiz dərəcədə xoşlanan Zərrintac xanım bir hakimi-mütləq kimi belə bir mütilikdən xüsusi zövq alırdı (S.Rəhimov).

TABLAMAQ

tablamaq bax dözmək

TABLAŞMAQ

tablaşmaq bax dözmək

TABLO

tablo bat şəkil 1

TABOR

TABOR (hərbi), BATALYON

TABSIZ

tabsız bax halsız

TABURET

taburet(ka) bax kətil

TABURETKA

taburet(ka) bax kətil

TABUT

TABUT Sement döşəmə də, daş divar da; Tabut qapağı kimi örtülmüş qapılar da (R.
подробнее

TAC

1.
подробнее

TACDAR

tacdar bax padşah

TACİR

TACİR Bu həmin o tacirlərin karvanı idi, onları neçə il bundan qabaq Baybura Ru elinə göndərmişdir..
подробнее

TAĞ

tağ bax günbəz

TAXÇA

TAXÇA (şey qoymaq üçün divarda xüsusi oyuq, yer) Taxçaya əlvan üzlü yorğandöşək yığılmışdı (H.
подробнее

TAXIL

TAXIL Yağmadı yağış, yandı taxıl, cümlə kül oldu (A.Şaiq); ARPA-BUĞDA QƏLLƏ (köhn.).