Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «U» – 85
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
UC UD UL UM UN UP UR US UT UY UZ
 

UCA

1. UCA Amma [günəşin] şəfəqi qarşıdakı uca dağın başına düşmüşdü (S.S.
подробнее

UCABOYLU

UCABOYLU [Kərim:] Anam deyir ki, onların məktəbinə balacaboylu uşaqları qabaqda, ucaboyluları dalda oturdurdular, müəllimin yazdığını gərək hamı görə (M.İbrahimov); CAYDAQ (arıq, uzun) Tahir hələlik, – deyə gülə-gülə uzun, caydaq qıza əl elədi.. (M.Hüseyn); HÜNDÜR Camal atası kimi hündür, enlikürək bir oğlandı (S.Vəliyev); HÜNDÜRBOYLU Ağ xalatlı, hündürboylu, gövdəli bir gənc içəri girdi (Çəmənzəminli); SƏRVBOYLU (şair.) Hüsnünü yad eyləsəm, ay sərvboylu dilbərim; Firqətindən çeşmətək axar gözümdən yaşlar (Xətayi); ŞUMAL (məc.) Heybət qabaqdakı qıvrımsaçlı, qarayanız, şumal oğlana müraciət elədi (M.Hüseyn); UCA Heç yadımdan çıxmır, konsul özü bir uca adamdır.. (C.Məmmədquluzadə); UZUN Uzun motalpapaq bir çoban, Sərxanı heç saymır, ağlına gələni deyirdi (M.Hüseyn); UZUNBOY(LU) Uzunboy, ağbəniz, alagöz Gülbadamı qız ikən kənddə çox adam istəyirdi (N.Nərimanov); UZUNDRAZ (dan.) Uzundraz zabit Vəzirovu xüsusi salonda gözləyirdi (M.İbrahimov).

UCADAN

UCADAN Yolçuzadə.. hərdən çox ucadan danışır (Ə.
подробнее

UCALMAQ

UCALMAQ (müxtəlif mənalarda) Neçə-neçə yeni bağ; Neçə misli olmayan; Aləmə işıq yayan; HES-lər ucalacaqdır (M.Rahim); QƏLBİLƏNMƏK Ay getdikcə qəlbilənir, elə bil görünməz bir nərdivanla yuxarılara qalxır (Ə.Vəliyev); YÜKSƏLMƏK, QALXMAQ Doğrusu arxanca azı yüz kərə; Mən də yüksəlirəm, mən də qalxıram (M.Rahim).

UCALTMAQ

UCALTMAQ Köhnə il, tarixin yolunda bizi; bir pillə, bir boy ucaltdı (R.
подробнее

UCQAR

UCQAR (bir yerin ən uzaq, ən kənar hissəsi) İndi müəyyən olurdu ki, kəndin ucqarında, yerin altında bir oyuq yer – kaha vardır (S.Rəhimov); ƏTRAF ..gecə də, gündüz də, yuxuda da ətraf obalarda ölüm fitvaları vermək, qan axıtmaq, qanla yaşamaq istəyirdi (S.Rəhimov); KƏNAR Onun öz ailəsi kəndin kənarındakı binada yerləşmişdi (S.Rəhimov); QIRAQ İndisə bu qoz ağacı nəinki qıraq kəndlərdə və hətta şəhərlərdə də şöhrət qazanmışdı (N.Nərimanov).

UCSUZ-BUCAQSIZ

UCSUZ-BUCAQSIZ [Rza:] Biz əl-ələ verib bahar quşları kimi atıla-atıla, oxuyaoxuya ucsuz-bucaqsız çəmənlərə qaçdıq, şərqi deyən quşlara qoşulduq (M.İbrahimov); BİHÜDUD Dəryayi-bihüdud idi çərxi-zümürrüdin; Könlüm misalı mövczənü biqərar idi (M.Hadi); BİPAYAN (köhn.) Könül yenə bəhri-bipayan kimi; Səslənir çalxana-çalxana, dağlar! (S.Vurğun); HÜDUDSUZ Hüdudsuz mavilikdən tərlan ayrılarmı heç? (R.Rza); UC-BUCAQSIZ İnandığım ərənlərin birini; Uc-bucaqsız bir səhradan tapmışam (Ə.Cavad); SONSUZ.

UCUZ

UCUZ (qiyməti az) Çox ucuz qiymətə hər şey satıram; Ay alan! Məmləkəti-rey satıram! (M.Ə.
подробнее

UÇAĞDAN

1. UÇAĞDAN (bot.), UÇAĞANOTU (ot bitki) 2. UÇAĞAN (zool.), XANIMBÖCƏYİ, PARƏBİZƏN (xallı böcək) 3.
подробнее

UÇAQ

uçaq bax təyyarə

UÇMAQ

I 1.
подробнее

UÇUQ

I UÇUQ .balaca kəndin uçuq evlərində səngər tutub pusquda durmuşdular (M.
подробнее

UÇURMAQ

uçurmaq bax dağıtmaq

UÇURUM

1. UÇURUM Uçurumlardan qalxan at fınxıraraq inləyə-inləyə addımlayırdı (S.
подробнее

UDMAQ

I UDMAQ Qoca hülqumunda düyünlənən iri bir tikəni udan kimi oldu (M.Hüseyn); HƏZM-RABEDƏN KEÇİRMƏK .
подробнее

UDUZMAQ

1. UDUZMAQ [Xasay:] Düşmən qazaqlar, biz uduzarıq (R.
подробнее

UĞRUNDA

UĞRUNDA (qoşma kimi; müxtəlif mənalarda) [Səlimə] öz səadəti uğrunda necə çırpındığını.
подробнее

UĞUR

uğur bax 1. xoşbəxtlik; bəxt; 2.
подробнее

UĞURLU

UĞURLU Əlbəttə, illərin uğurlu-uğursuz, olması insanlardan, onların əməllərindən asılıdır (H.
подробнее

UĞURSUZ

1. UĞURSUZ Nə vaxtdır gözlərində hər şey donub buz olub; Elə bil ki, əzəldən dünya uğursuz olub (M.
подробнее