Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «X» – 279
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
XA XE XI XO XR XU
 

XAB

xab bax yuxu 1

XACƏ

I xacə bax seyid II xacə bax xədim

XAÇ

XAÇ (xristianlarda sitayiş obyekti) Talış xan .. “Georgi” xaçını döşünə taxıb .. getdi (C.
подробнее

XAÇPƏRƏST

xaçpərəst bax xristian

XAÇPƏRƏSTLİK

xaçpərəstlik bax xristianlıq

XADİMƏ

xadimə bax xidmətçi 1

XAHƏR

xahər bax bacı

XAHİŞ

XAHİŞ Xanım pəncərədən bağçanı nura qərq eləmiş mülayim payız günəşinə baxıb bu xahişin səbəbini dərhal anladı.. (M.İbrahimov); İLTİMAS (yazılı surətdə xahiş) Odur ki, üzümü tuturam bizim evə tərəddüd edən övrətlərin savadlı ərlərinə və qardaşlarına və orlardan iltimas edirəm ki, mənim iltimasımı özləri oxuyandan sonra, onun məzmununu bizə gələn övrətlərə də yetirsinlər (C.Məmmədquluzadə); MÜRACİƏT Şöbə müdirinin ..müraciətini bir həftə təxirə uğratmışdısa da, yenə Zeynaldan bir xəbər çıxmamışdı (S.Hüseyn); RİCA [Qızıl Arslan:] Son ricam budur ki, Toğrula qarşı başladığım hazırlığın əsas məzmununu Azerbaycan xalqı arasında intişar etdirəsiniz (M.S.Ordubadi); TƏMƏNNA Mənim hörmətimdə, zarafatımda; Bir umu, təmənna hiyləsi yoxdur (M.Araz); TƏVƏQQE (köhn.) Hatəmxan isə papiros muzdunun yarısını özünə tənbəki haqqı götürər, yarısını Talıbxana verər, ağız açıb kişilərin təvəqqesini yerinə yetirərdi (S.Rəhimov).

XAHİŞ ELƏMƏK

XAHİŞ ETMƏK/ELƏMƏK [Vəliş:] Bəy, xahiş eləyirəm ağzınızı təmiz saxlayasınız (Ə.
подробнее

XAHİŞ ETMƏK

XAHİŞ ETMƏK/ELƏMƏK [Vəliş:] Bəy, xahiş eləyirəm ağzınızı təmiz saxlayasınız (Ə.
подробнее

XAHNƏXAH

xahnəxah bax könülsüz, istər-istəməz

XAİN

1. XAİN (vətəninə, xalqına xəyanət edən) [Maral:] Xainlər başqalarını xain adlandırmasınlar (S.
подробнее

XAİNLİK

1.
подробнее

XAK

xak bax torpaq 1

XAQAN

xaqan bax padşah

XAQANLIQ

xaqanlıq bax padşahlıq

XALAOĞLU

XALAOĞLU [Məmiş:] Nənəyin, nənəmin goru haqqı, səni çox istəyirəm.
подробнее

XALAT

1.
подробнее

XALAUŞAĞI

xalauşağı bax xalaoğlu

XALAZADƏ

xalazadə bax xalaoğlu