Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «Y» – 312
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
YA YE YI YO YU
 

YABA

YABA (ot, küləş və başqa bu kimi şeyləri toplamaq, qaldırmaq və s.
подробнее

YABANI

1. YABANI (ağac, ot və s. haqqında) Sanki başlan üstə yabanı otlar bitmiş.. (M.
подробнее

YABI

YABI (zəif, arıq at) [Alo] yabını noxtalayıb yenə toxum xurcununun yanına çəkdi (S.
подробнее

YAD

I YAD (məlum olmayan, tanınmayan) [Adilə:] Pah atonnan, elə bil yad adamıq, qaraçı köçündən qırılıb qalmışıq (Ə.Qasımov); BAŞQA Ramazan: Adamın öz daxması başqalarının sarayından qiymətli görünür (M.Hüseyn); BİGANƏ Nə baxırsan oğrun-oğrun; Mənə biganələr kimi (Xəstə Qasım); KƏNAR Şamo: Kənar adam yoxdur? – deyə soruşdu (S.Rəhimov); QIRAQ Stolun başında bir nəfər də olsun qıraq adam yox idi (M.S.Ordubadi); NAMƏHRƏM Şöləxanım: Buyur görək, mən hansı naməhrəmlərlə aşnalıq edirəm (M.F.Axundzadə); ÖZGƏ Biri zəif, zərif, hər bir işdə özgəyə möhtac olduğu halda, o biri polad kimi sağlam bədənli.. bir uşaq idi (S.S.Axundov); QEYRİ, BAŞQASI. II yad bax yaddaş III yad bax naməlum

YADDAŞ

YADDAŞ Dolaşdıq tarlanı, bağçanı, bağı; Buyur, yaddaşım köməyə çağır (M.
подробнее

YADDAŞLI

YADDAŞLI, HAFİZƏLİ, HUŞLU, ZEHİNLİ

YADDAŞSIZ

YADDAŞSIZ, HUŞSUZ, UNUTQAN (bax)

YADDAŞSIZLIQ

YADDAŞSIZLIQ, HUŞSUZLUQ (bax), UNUTQANLIQ

YADİGAR

1. YADİGAR Bu papağı Qaçaya böyük bacısı yadigar olaraq bağışlamışdı (M.S.
подробнее

YAĞI

yağı bax düşmən 2

YAĞIŞ

YAĞIŞ Yağış çoxdan kəsmişdi (Elçin); BARAN (kl.əd.
подробнее

YAĞIŞLI

YAĞIŞLI ..yağışlı ruzgarda, həmin çuluna bürünərdin.. (S.
подробнее

YAĞLANMAQ

yağlanmaq bax kökəlmək

YAĞMAQ

YAĞMAQ (qar, yağış haqqında) Sulu qar yağırdı (Elçin); TÖKMƏK Yağış hələ tökürdü (H.Abbaszadə).

YAĞMALAMAQ

yağmalamaq bax talamaq

YAĞMALANMAQ

yağmalanmaq bax talanmaq

YAĞMUR

yağmur bax yağış

YAĞMURLU

yağmurlu bax yağışlı

YAXA

1. YAXA Məsum kişi arxalığının yaxasını düymələyə-düymələyə içəri girdi (Mir Cəlal); GİRİBAN (kl.əd.
подробнее

YAXALAMAQ

I 1. YAXALAMAQ Mustafa çavuş strajniklərlə qabağa keçib Alonu yaxaladılar (S.
подробнее