Слово ABI в словаре синонимов азербайджанского языка.

ABI (rəng) Üstünə qalın abı kağızdan süfrə salınmış balaca stolun qırağında elektrik çayniki paqqıldayırdı (M.Hüseyn); AÇIQ-GÖY.

← ABGÜŞT

abgüşt bax bozbaş

ABIR →

abır bax 1. həya; 2.

Это слово в других словарях: