Слово ABIR в словаре синонимов азербайджанского языка.

abır bax
1. həya;
2. paltar

← ABI

ABI (rəng) Üstünə qalın abı kağızdan süfrə salınmış balaca stolun qırağında elektrik çayniki paqqıldayırdı (M.Hüseyn); AÇIQ-GÖY.

ABIR-HƏYA →

abır-həya bax həya