Слово MADAM в словаре синонимов азербайджанского языка.

madam bax xanım 1

← MAÇ

maç bax öpüş

MADAR →

MADAR (bir valideynin yeganə övladı və yaxud bir qardaş) Övladların üçüncüsü – üç bacının madar qardaşı idi (Ə.Vəliyev); BİRCƏ İsmayıl bəyin bircə qızı var idi (Ə.Vəliyev); TƏKCƏ [Muxtar:] Ana da təkcə balasına bu qədər rəhmsiz olarmı? (B.Bayramov).