ABARTMAK

mübaliğə etmək, şişirtmək
artırmaq, şişirtmək