ACİL

tez, tələsik, təcili, təxirə salınmaz; acil tedbirler almak – təcili tədbirlər görmək