RUCAH

rucah eləmax:
(Qax, Yardımlı)
rast gəlmək, calamaq. – Seni mağa rucah elənin öyü yıxılsın (Qax)
RUBA
RUF