RUFAT

yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan.
RUFANƏ
RUFƏT