RUH VERMƏK

ruhlandırmaq, ilhamlandırmaq; ~ nəfəs vermək.

RUH DÜŞKÜNLÜYÜ
RUHA GƏLMƏK