RUHA GƏLMƏK

dirçəlmək, canlanmaq, yaxşılaşmaq; ~ ruhu təzələnmək, rəngə-ruha gəlmək, cana gəlmək.

RUH VERMƏK
RUHDAN DÜŞMƏK