RUHANİLİK

is. Ruhani1 (1-ci mənada) olma, din xadimliyi, dini işlərlə məşğul olma.
Peyğəmbərlik tam ruhanilikdir, çünki insanlıq dərəcəsində pəyğəmbərlikdən daha yüksək mövqe yoxdur. Qabusnamə”.

RUHANİ₂
RUHANİYYƏ

Значение слова в других словарях