RUHANİLİK

i. priesthood

RUHANİ
RUHƏN

Digər lüğətlərdə