RUHDAN SALMAQ

həvəsdən salmaq, marağını azaltmaq; ~ qol-qanadını qırmaq.

RUHDAN DÜŞMƏK
RUHU BƏDƏNİNDƏN ÇIXMAQ