RUHLANMAQ

гл. 1. руьгь акатун, руьгь хкаж хьун, къуват (гуж) къачун, рикӀ атун, жуьретлу хьун; // пер. ччан атун, ччандал атун; 2. пер. илгьамдиз атун, ашкъидиз атун.
RUHLANDIRMAQ
RUHLU

Digər lüğətlərdə