RUHU BƏDƏNİNDƏN ÇIXMAQ

ölmək, vəfat etmək.

RUHDAN SALMAQ
RUHU DA İNCİMƏMƏK