RUHU TƏZƏLƏNMƏK

canlanmaq, bir şeydən şövqə gəlmək; ~ ruha gəlmək.

RUHU DA İNCİMƏMƏK
RUHUNA YATMAQ